Historie stravování a výživy člověka

Původní hominoidi, kteří žili v pralesích, měli hlavně stravu rostlinného původu, jako jsou semena, ořechy, plody a ovoce. Předkové lidí – rod Homo žili převážně ve stepích, kde už nebylo tolik možností s rostlinnou stravou. Museli se tedy začít orientovat na více rozmanitější potravu. Postupně s vývojem mozku, začali lovit větší zvířata, díky schopnostem vyrobit primitivní nástroje.

Velká změna nastala příchodem doby kamenné, kdy člověk začal používat oheň k přípravě stravy. Poté v mladší době kamenné přešlo lovení a sběr k zemědělství – pěstování. Začíná se s pastevectvím a obděláváním půdy. Chov dobytka tedy umožňuje i využití mléka a stabilní zdroj masa. Dostatek bílkovin zlepšuje zdravotní stav lidí.

Středověk přináší zdokonalení zemědělství, začínají se pěstovat luštěniny a chovat prasata. V tomto období nastává vrstvení obyvatel, tudíž se výrazně liší strava chudých a bohatých. Strava chudých je převážně rostlinná a bohatí si dopřávají maso, zejména zvěřinu a velké množství alkoholických nápojů. Významným mezníkem je počátek pěstování brambor, které nabízejí nové možnosti i pro chudší vrstvy.

Ke konci 19. století dochází díky rozvoji vědy a techniky k používání mlýnů na mletí bílé mouky. V období obou světových válek se výživa zhoršuje. Špatná organizace a distribuce potravin přináší nedostatek jídla a hladovění, což způsobuje přídělový systém.

Díky čemu můžeme rekonstruovat historický vývoj stravy ?

Jako první se můžeme řídit chrupem – pod mikroskopem je možné zjistit opotřebení po požití masité nebo rostlinné potravy. Dále se dá odhalit tehdejší složení stravy dle izotopů nalezených v kostech. Rostlinné a zvířecí bílkoviny zanechávají na kostech odlišné stopy.

Vím, že toto nemusí být téma pro každého, dějepis většinou nebývá nejoblíbenější předmět , ale přišlo mi důležité zmínit alespoň takto ve zkratce, jak se stravovali naši předkové. Zkrátka to vezmeme pěkně postupně.

B

obrázek z: http://www.vit-schlesinger.cz/cs/novinky/evoluce-stravovani.html?fb_comment_id=1203233333023450_1238151786198271

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *