Mgr. Lucie Vokatá

V roce 2013 jsem se rozhodla pro studium Fyzioterapie na UK FTVS, kde jsem získala titul Bc.. Následně jsem začala pracovat ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí, kde jsem rok pracovala na několika odděleních a získala zkušenosti, které by do začátku měl mít každý terapeut.

Nicméně jsem se rozhodla pokračovat ve studiu, které jsem zakončila v roce 2019 také na fakultě tělesné výchovy a sportu s titulem Mgr. Po ukončení navazujícího studia i při studiu jsem pracovala v ambulantním zařízení CKP Roseta, které se specializuje mimo jiné i na léčbu psychosomatických pacientů a následně na Olšanské poliklinice v rehabilitaci RaF, kde působím částečně dodnes a řeším široké spektrum diagnóz.

Zabývám se prevencí, diagnostikou a léčbou funkčních poruch pohybového aparátu, včetně pooperačních a poúrazových stavů a aktivně také spolupracuji se sportovci. V terapii ráda kombinuji různé techniky a snažím se vždy terapii přizpůsobit potřebám daného klienta. Jelikož věřím, že základem je správná komunikace, vždy se snažím, aby pacient pochopil původ svých obtíží a společně jsme našli cestu k jejich odstranění.

Absolvované kurzy:

Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie – UK FTVS Praha, PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi – UK FTVS Praha, Mgr. Petr Bitnar

Diagnostika a terapie idiopatické skoliosy dle Schrotové a Karského – CKP Dobřichovice, PhDr. Iveta Pallová Ph.D.

Momentálně absoluvuji kurz Akrální koaktivační terapie –   PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrerová, Ph.D. A v tomto roce mne čeká mnoho dalších.

Ceník

Konzultace (20 minut)………………………………………………………. 300 Kč

Vstupní vyšetření s terapií (80 minut) ……………………………. 1000 Kč

Individuální terapie (60 minut)……………………………………….. 850 Kč

Individuální terapie (30 minut)……………………………………….. 500 Kč

Kineziotaping……………………………………………………………………. 200-400 Kč

Baňkování (45 minut)………………………………………………………. 500 Kč

Ošetření TRPs ………………………………………………………………….. 300 Kč

Zarezervujte si termín na: https://bym.reservio.com