fbpx

Fyzioterapie

Všechno začíná pohybem – naučte se ho s námi

Fyzioterapeutky

Mgr. Lucie Vokatá

V roce 2013 jsem se rozhodla pro studium Fyzioterapie na UK FTVS, kde jsem získala titul Bc.. Následně jsem začala pracovat ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí, kde jsem rok pracovala na několika odděleních a získala zkušenosti, které by do začátku měl mít každý terapeut.

Nicméně jsem se rozhodla pokračovat ve studiu, které jsem zakončila v roce 2019 také na fakultě tělesné výchovy a sportu s titulem Mgr. Po ukončení navazujícího studia i při studiu jsem pracovala v ambulantním zařízení CKP Roseta, které se specializuje mimo jiné i na léčbu psychosomatických pacientů a následně na Olšanské poliklinice v rehabilitaci RaF, kde působím částečně dodnes a řeším široké spektrum diagnóz.

Zabývám se prevencí, diagnostikou a léčbou funkčních poruch pohybového aparátu, včetně pooperačních a poúrazových stavů a aktivně také spolupracuji se sportovci. V terapii ráda kombinuji různé techniky a snažím se vždy terapii přizpůsobit potřebám daného klienta. Jelikož věřím, že základem je správná komunikace, vždy se snažím, aby pacient pochopil původ svých obtíží a společně jsme našli cestu k jejich odstranění.

Absolvované kurzy:

Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie – UK FTVS Praha, PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi – UK FTVS Praha, Mgr. Petr Bitnar

Diagnostika a terapie idiopatické skoliosy dle Schrotové a Karského – CKP Dobřichovice, PhDr. Iveta Pallová Ph.D.

Akrální koaktivační terapie (ACT), Rehaspring – Čelákovice, PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D

Mobilizace v kontextu svalových řetězců, Kladno – Pod Třešní, PhDr. Petr Bitnar

Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, Vyškov, Hana Volejníková

Mgr. Tereza Hoskovcová

V roce 2016 jsem se rozhodla pro studium fyzioterapie na 3. Lékařské fakultě v Praze, kde jsem v roce 2019 získala titul Bc. Ihned po skončení jsem navázala magisterským studiem na FTVS, které tento rok dokončuji. V průběhu studií jsem měla mnoho praxí na různých odděleních nemocnic, ale i na soukromých klinikách. Pracovala jsem mimo jiné v Neurorehabilitační klinice Axon, která se zaměřuje na děti a dospívající s neurologickými obtížemi.

V současné době pracuji také v ORP centru v Praze, kde řeším široké spektrum diagnóz. V rámci terapie kombinuji více technik a metod, abych vždy co nejvíce vyhověla individuálním potřebám klienta.

Velmi ráda sportuji, již od malička jsem se věnovala tenisu a sportovní gymnastice, které jsem se věnovala i v dospělosti, a to jako trenér. V současné době ráda běhám a jezdím na kole.

Absolované kurzy:

Hluboký stabilizační system- 1+2

Kyčel, koleno, kotník – Kineziotejpovaní

DNS- 1. Část (prosinec 2021)

..

Bc. Marie Šťastná

V roce 2020 jsem úspěšně dokončila bakalářské studium v oboru fyzioterapie na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Nyní jsem stále studentkou magisterského oboru – Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení též na UJEP. 

Ve fyzioterapii zastávám individuální přístup ke každému klientovi zvlášť a respektuji jeho preference. Mým cílem je klientům pomoci od potíží, které je k fyzioterapeutovi přivádí, ale také jim ukázat cestu zdravého aktivního pohybu. 
K fyzioterapii mě přivedla zejména láska k pohybu. Od dětského věku jsem závodně plavala a následně jsem se od 11 let začala věnovat jezdeckému sportu, kterému se věnuji dodnes. V posledních letech jsem si velmi oblíbila cvičení ve fitness, kterému se též pravidelně věnuji. 

V průběhu jsem absolvovala praxe v několika zařízeních např.:
r. 2017: 4 týdny v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem
r. 2018: 4 týdny v Mšených lázních 
12 týdnů v Ústřední Vojenské nemocnici Praha
r. 2019: 3 týdny v Rehabilitační klinice Malvazinky Praha
3 týdny Barna Medical s.r.o. Praha
r. 2020: 2 týdny Klinika Komplexní rehabilitace MONADA, Praha
r. 2020/2021: zaměstnání v rehabilitační ambulanci FyzioPrty s.r.o. 

Absolvované kurzy:

 • DNS sportovní kurz I.část 
 • Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka – diferenciální diagnostika a návrh terapie – PhDr. Petr Šifta
 • RockTape Blades – pomůcky IASTM 
 • RockTape Flossing + baňkování RockPods
 • Myofasciální trigger points – Svět Fyzioterapie
 • Kinesio Taping Assessment, Fundamental Concepts and Techniques 
 • EduSpa College – Kineziotaping I. 
 • Blackroll Trainer 
 • Kurz moderní výživy a naturálního maxima ve fitness pod vedením Institutu moderní výživy 
 • Účast na konferenci sportovní fyzioterapie – RehaSport REKO 2019

..

Zuzana Rousová

K fyzioterapii mě přivedl můj zájem o pohyb, láska ke sportu a moje povolání se stalo mým koníčkem. Sama hraju volejbal, squash, běhám, ráda plavu, jezdím na kole, lyžuji, skyalpuji, chodím po horách či kdekoli v přírodě …

Pacientům nabízím odborné znalosti, zkušenosti, ale také empatii. Zabývám se ortopedickými, traumatologickými stavy, bolestmi zad, mobilizacemi žeber, senzomotorickým cvičením, rytmickou stabilitou, SM systémem, stabilizací páteře a kloubů, DNS, hlubokým stabilizačním systém, který je základem pro správný pohyb. Aplikuji vědomosti a praktické zkušenosti získané na jednotlivých níže uvedených kurzech, které ráda vymýšlím pacientům „přímo na tělo“. 

Vzdělání

 • Gymnázium J. Keplera (1981-1985)
 • SZŠ Alšovo nábřeží, obor fyzioterapeut (1985-1987)

Pracovní zkušenosti

 • Jedličkův ústav (1987-1991)
 • Reumatologický ústav (1993-1994)
 • Vedoucí oddělení pro léčebnou rehabilitaci a léčbu bolesti MUDr. Jiří Nedělka (1995-)

Kurzy

 • Pomaturitní specializační studium obor fyzioterapeut, Atestace (NCO NZO, Brno, 2004-2005)
 • Diagnostika a terapie postizom. relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře (ČLS JEP, Bc. V. Bezvodová)
 • Diagnostika a terapie postizom. relaxace, měkkých a mobilizačních t. perif. kloubů (ČLS JEP, Bc. V. Bezvodová)
 • Senzomotorická stimulace (IPVZ, PhDr. A. Hebenová)
 • Léčba funkční ženské sterility podle paní L. Mojžíšové (IPVZ, Bc. Bezvodová)
 • Bosu core (Face Czech, Mgr. D. Muller)
 • Posturální korekce – cvičení na RHB míčích (Instruct, Dr. P. Švejcar)
 • Taping sportovní (BuďFit, M. Lesina)
 • The S-E-T Basic Course, Terapi Master (ÚVN, Hamáčková)
 • Kinezioterapeutické postupy u periferních paréz (Euniverzit)
 • Jóga v rehabilitaci (ČLS JEP, MuDr. j. Votava)
 • Ergoterapie a fyzioterapie u pacienta po CMP (Euniverzit)
 • Feldenkraisova metoda (Praha, Z. Franková)
 • Fyzioterapie po totální aloplastice kyčelního kloubu (Euniverzit)
 • Postup, stabilizace a dýchání – integrální sy (Mgr. J. Čumpelík)
 • Fyzioterapeutické postupy u vertebrogenních onem. v oblasti LS páteře (Euniverzit)
 • Stabilizace páteře (IPVZ, PhDr. A. Herbeová)
 • Autogenní trénink (JÚ, K. Vojáček)
 • 2016 manuální lymfodrenáž
 • 2017 kineziologický tape
 • 2017 Lymfatický tape

Ceník

Individuální terapie (60 minut)……………………………………….. 990 Kč

Individuální terapie (30 minut)……………………………………….. 600 Kč

Kineziotaping……………………………………………………………… 200-400 Kč

Baňkování (45 minut)……………………………………………………. 50
0 Kč

Služby nejsou hrazeny pojišťovnou.

Rezervace termínu